Regulamin promocji

REGULAMIN OFERT PROMOCYJNYCH (DLA KLIENTA)

  1. Oferty zwane dalej ,,Promocjami”, zamieszczone w dziale ,,Promocje” na stronie internetowej www.happy-travel.net uprawniają do uzyskania rabatu na Obóz Letni 2024 przy spełnieniu warunków określonych w danej ofercie.
  2. Warunkiem uzyskania rabatu jest wpłata zaliczki w wysokości 800 zł w terminie:
    a) do 31 marca 2024 w przypadku promocji “Wczesne zgłoszenie”;
    b) bez określonego terminu w przypadku promocji “Rodzeństwo”. Rabat zostaje naliczony od całkowitej ceny obozu. Nie ma możliwości odliczenia rabatu od kwoty zaliczki.
  3. Promocje nie łączą się (nie ulegają kumulacji).
  4. Rabaty nie podlegają wymianie na gotówkę.
  5. Klient ma prawo zrezygnować z Obozu do dnia 31 maja 2024 r.  W takim przypadku zostanie mu zwrócona pełna kwota zaliczki. Firma Happy Travel zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej zaliczki w ciągu 14 dni roboczych.

Happy Travel

Regon: 811115439Nip: 8511576194

Rachunek bankowy

Numer rachunku:PKO 10 1020 4795 0000 9002 0459 8894

Newsletter

Happy Travel © 2024. All rights reserved. | Projektowanie stron internetowych yaa.marketing